Leírás

Just mosogatószer: Hatékony zsíroldás.

Összetevők:

Aqua, 5-15% anionos felületaktív anyagok, <5% nemionos felületaktív anyag, Adalékanyagok, Parfum (limonene, linalool), Benzyl alcohol, Colorant (CI 19140)

Allergén:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.