Leírás

Higiénikus használat, minden öblítésnél tisztít. Segít megelozni a vízko kialakulását. Friss illat és tisztító hatás akár 8 héten át.

Összetevők:

<5% anionos felületaktív anyagok, 15-30% nem-ionos felületaktív anyagok, Illatanyag, Limonene, Citral, Geraniol

Allergén:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Figyeljen a gyermekekre, amikor a WC közelében tartózkodnak. Csak a WC-csészében használja. Háziállatoktól távol tartandó.
d-limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.