Leírás

Habos tisztító Vanish Pet Expert hab 600 ml kárpitos bútorokra és szőnyegekre, elbánik nyállal, vizelettel és a kellemetlen szagokkal. Segít eltávolítani 3 több szőrt, összehasonlítva porszívóval. Alkalmas hagyományos szennyeződésekre, mint a kávé vagy a bor.

Összetevők:

<5% alifás szénhidrogének, Anionos felületaktív anyagok, Polikarboxilátok, Foszfátok, Illatanyag és limonen komponenseket tartalmaz,

Allergén:

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás van, hő hatására megrepedhet. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A tartályban túlnyomás van, ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. Ne lélegezze be a permetet. Ne permetezze arcra. A termék használata során, valamint a porszívózáskor szellőztessen ki. A termék használata, valamint a porszívózás során tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat. A spray tartalmának szándékos belélegzése egészségre káros vagy akár halálos következményekkel is járha